ฉากกั้นห้องสแตนเลส (PARTITION)

รับผลิตฉากกั้นห้องสแตนเลสตามแบบ ทั้งกั้นพื้นที่ส่วนกลาง กั้นห้องนอน กันห้องภายในบ้าน กั้นห้องภายในโรงแรม สามารถพิมพ์ลายตัดเลเซอร์ได้