งานวีคัท

การไสร่องวี หรือ V-Cut คือ กระบวนการไสร่อง ก่อนนำชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการพับ