งานม้วน

ม้วนโลหะให้เป็นแผ่นตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ